Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,922.34 18,684.91
CHF 25,491.91 26,576.55
EUR 24,959.94 26,355.23
GBP 29,041.93 30,277.62
JPY 173.62 183.79
THB 607.23 700.56
USD 24,580.00 24,850.00