Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,465.04 18,210.92
CHF 24,022.99 25,048.94
EUR 24,918.81 26,315.80
GBP 29,789.24 31,061.45
JPY 192.82 204.12
THB 606.28 699.58
USD 22,460.00 22,770.00